Služby

Naše služby jsou komplexní, začínají na vstupní prohlídce, která je úhelným kamenem naší práce a umožňuje vybrat ten nejlepší průběh terapie pro dosažení vašich cílů. Zde získejte představu o jednotlivých službách a poté přejděte přejděte přímo k rezervaci.

Vstupní služby

Individuální kontrola

Abychom dokázali sledovat vývoj stavu a průběh terapie, čas od času je důležité absolvovat kontrolní setkání. Společně zhodnotíte dosavadní postup, jeho efekt, a domluvíte se, jak postupovat dál. Pokud se u Vás vyskytly nové potíže, je také namístě se znovu objednat na kontrolní setkání a naplánování terapie. Při individuální kontrole potkáte vždy buď MUDr. Ortovou, MUDr. Michálkovou nebo MUDr. Bc. Píškovou.

Fyzioterapeutické služby

Individuální fyzioterapie pro děti 3-10 let

Při práci s většími dětmi fyzioterapeut využívá podobných technik jako v terapii dospělých, vše musí být ale uzpůsobeno věku a osobnosti dítěte, aby terapie byla efektivní. Často se využívá forma hry. Nejčastější potíže, které větší děti trápí bývá vadné držení těla, celková „nemotornost“, plochonoží, valgozita kotníků, hypermobilita a celková nestabilita. Kromě terapeutických cvičení umí fyzioterapeut také poradit které volnočasové aktivity jsou vhodné a které nevhodné, tak, aby byl i v běžném životě podpořen terapeutický záměr. Terapie vede Renča.

Viscerální terapie

Viscerální terapií rozumíme jemné ale hloubkové ošetření měkkých tkání nacházejících se mezi vnitřními orgány. Je založena na anatomických a fyziologických principech. Zjednodušeně: 1) Orgány nejsou v těle volně ložené, ale jsou vazivem připojené k páteři a dalším strukturám, 2) Všechny struktury v těle (svaly, kosti, orgány, nervy) jsou obaleny vazivem, 3) Všechny struktury po sobě musí být volně posunlivé. Pokud se tak neděje, tvoří se v těle zvýšené tahy, které mohou vést k bolestem (jak pohybového aparátu, tak břicha a podobně) Mohou mít ale také velký vliv na funkci orgánů jako takových. Tato terapie má svůj velký význam např. u funkčních potíží trávicího systému (reflux, chronické zácpy či průjmy), u stavů po břišních operacích nebo v gynekologické problematice. 

Gynekologická fyzioterapie

Fyzioterapie umí ovlivnit řadu potíží gynekologického charakteru jako jsou bolestivé stavy při menstruaci či styku, funkční sterilita, stavy po gynekologických operacích, inkontinence, prolapsy a podobně. Důležitou oblastí je zde práce s pánevním dnem, které se u nás věnuje např. Mgr. Renáta Juříková. Fyzioterapie je také vhodná pro ženy, které se připravují na miminko, dokážeme jí upravit napětí měkkých tkání v pánvi a vytvořit tak lepší podmínky pro početí miminka. Gynekologická fyzioterapie využívá kombinaci přístupů, zmiňme například metodiku DNS, viscerální či neurální terapii.

Sportovní fyzioterapie

Fyzioterapie sportovců je velmi specifickou oblastí. Extrémně důležitá je zde jednak prevence, dále pak samotná technika performance a mimotréninková kompenzace. S tímto vším umí fyzioterapeut poradit a nadesignovat sportovcům vhodný a podporující režim. Výsledkem je vyřešení již existujících obtíží, ale i prevence zranění a zlepšení výkonu a performance v daném sportu. Každý sport má svá specifika, a proto bude práce s každým sportovcem vypadat úplně jinak. Na prvním místě je pro sportovce důležitá práce s koordinací, tedy vnímáním a ovládáním vlastního těla. Dále je klíčový stabilizační trénink a rozvoj síly. Těmto oblastem se u nás velmi věnuje zejména Áron. Důležitá je i práce s psychikou, která pak už většinově spadá do expertízy psychologa. 

Fyzioterapie v těhotenství a po porodu

Zažitý stereotyp, že „těhotenství se musí vydržet“ je už snad za námi. Právě naopak, fyzioterapie má pro těhotnou ženu obrovské benefity. Dokáže řešit bolestivé stavy v průběhu těhotenství, případnou diastázu, pomoci ženě se připravit na porod (ať už proběhne jakkoli) a období po něm. Kombinace viscerální a neurální terapie (Míša Píšková) dokáže velmi ulevit od těhotenských nevolností. Po porodu má fyzioterapie své místo zejména ve vztahu k upravení funkce pánevního dna, integraci břišní stěny, pomáhá ženě se co nejdříve „vrátit ke svému tělu“. Extrémně důležitá je práce s případnými jizvami, ať už po porodních poraněních či po císařském řezu. S těhotnými a poporodní rekonvalescencí u nás pracuje zejména Renča.

Psychologické služby

Individuální setkání s psychologem

Naší filosofií je pohled na člověka jako na celek. Fungování hlavy a těla není možné oddělit. Proto je na naší klinice k dispozici také psycholog, na kterého se můžete obrátit; ať už z vlastní iniciativy či po doporučení od lékaře či terapeuta. Může se jednat o krizovou intervenci, koučink, dlouhodobější spolupráci či práci s myslí při sportovním tréninku.

Zpět nahoru