Náš tým

Základní kámen konceptu FLOW Rehab Care spočívá zejména v unikátním propojení našeho týmu, jeho znalostí a dovedností. Naši spolupracovníci představují jednotlivě špičkové odborníky ve své působnosti a při své spolupráci vytváří synergetický efekt skutečné komplexní péče pro naše pacienty. Jejich příběhy a vzdělání si můžete přečíst níže.

Lékaři

Michaela Píšková

Lékař / fyzioterapeut / jednatel

Fyzioterapeutka, lékařka, bývalá vrcholová tanečnice, fyzionerd a
autorka projektu FLOW.

Zvídavost a vášeň pro pohyb jsou pro ni dvě věci, které jsou odmalička s jejím životem pevně
spjaty. Uvědomění si důležitosti těchto těchto stránek její osobnosti v průběhu labyrintu
života a studia ji dovedlo až k založení FLOW.

Není zastánce jedné metody, protože si nemyslí, že existuje jedna univerzální metoda.
Ve své práci kombinuje různé přístupy. Alfou a omegou je pro ní ale kvalitní odběr
anamnézy a diagnostika. Nejvíc jí ubíjí rutina, proto se nespecializuje na žádnou úzkou
oblast.

Marta Ortová

Lékař / terapeut

Vystudovala lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a po škole začala pracovat na lůžkové rehabilitaci. Postupně přidala k práci na oddělení i ambulantní provoz. Pro jeho dynamičnost nakonec přešla na práci ambulantního lékaře kompletně. Při práci jí baví pestrost, ať již místem či pracovním obsahem. Vzhledem k internímu základu má blíže k interním diagnózám, nepřestává jí bavit a udivovat, jak pozitivní efekt může mít rehabilitace například na gynekologické, gastrointestinální onemocnění nebo pro pacienty onkologické. Snaží se neustále rozvíjet, ať už jde o kurzy či výzvy, které se přede ni život postaví. 

Marta je taktéž vyučující na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Petra Michálková

Lékař / terapeut

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Již od začátku pracovní kariéry se věnuje dětské rehabilitaci, ale s postupem času jsem začala působit i v ambulantním sektoru pro dospělé. Absolvovala základní ortopedický kmen, který jí umožnil nahlížet na poúrazové a pooperační stavy z širší perspektivy.

V rámci rehabilitace se zajímá zejména o diagnostiku a terapii bolestí pohybového aparátu u dětí i dospělých. Při terapii ráda využívá přístup MDT McKenzie, kinesiotaping či metody myoskeletální medicíny. Velký důraz klade na aktivní účast pacienta v terapii a prevenci návratu potíží. Ve spolupráci motivovaného pacienta, fyzioterapeuta a lékaře vidí veliký význam.

Fyzioterapeuti

Renáta Juříková

fyzioterapeut / trenér

Fascinuje ji pohyb – neustálá změna, proměna i klid – jako nedílná součástí života každého z nás. Tělo je náš společník, nástroj, skrze který prožíváme a užíváme si život. Toto jsou hlavní prostředky, které Renča jako fyzioterapeutka při terapii využívá. Pracuje s ženami i muži. Věnujete se i dětem od 6 let věku. Ráda zapojuje i prvky bodyworku, protože přináší způsoby, jak do života vnést živost a šťavnatost aktivním přičiněním klienta. Věnuje se dále hlouběji tématům pánevního dna a ženského zdraví. 

Áron Kasan

fyzioterapeut / trenér

Odborně se věnuje převážně sportovcům, pohybovým nadšencům, lidem s vnitřní motivací se zlepšovat a vírou, že to jde bez bolesti. Metoda, která mu v kontextu práce s klienty často dává smysl je metoda DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace – a tak z ní často čerpá. Zároveň však pracuje i s měkkými technikami, věnuje se práci s dechem a využívá i běžných silových a koordinačních cviků s důrazem na kvalitu (vždy v kontextu klienta).

Psychologové

Iva Riederová

psycholog / kouč

Poradenská psycholožka, mentální koučka a krizová interventka. Pomáhá lidem převzít zodpovědnost za své jednání, znovu objevit sebe sama a jít si za svými cíli. Má ráda příběhy, a i pro to si vybrala tuto práci. Věří totiž, že každý máme v sobě potenciál a sílu, aby náš příběh byl šťastný. Tato práce ji naplňuje a myslí, že to cítí i klienti, ke kterým vždy přistupuje s přijetím, respektem a autenticitou.
Při práci s klienty, ale i ve svém životě čerpá ze zkušeností z vrcholového sportu, vysokoškolského studia v ČR i zahraničí, z východních filozofií a také z každodenních výzev, které nám život připravuje. Díky stále aktivnímu propojení se sportem využívá při práci i techniky na tělo zaměřených přístupů a imaginace.

Managment & administrativní zaměstnanci

Ondřej Dlouhý

jednatel / provozní manažer

Ondřej má na starosti organizační chod kliniky. Stará se o nezdravotnickou komunikaci s klienty, ekonomické a personální záležitosti. Dlouhodobě se věnuje nestátním zdravotním zařízením, kdy využívá dlouholeté zkušenosti v oblasti ekonomie a práva.