Fyzio s Áronem

Lektor: Bc. Áron Kasan

Místo a termín konání: Brno, Výstavní 17, pondělky 18:00-18:55

Fyzio lekce jsou tu pro poznání vlastního těla z jiného úhlu pohledu. Tento pohled se naskýtá, když přichází klid a na tělo nemáme žádné požadavky, ale naopak mu začneme naslouchat, jdeme mu naproti a řídíme se tím, co nám říká. Lekce jsou vhodné pro každého, kdo vnímá, že jde občas „přes sebe“ a ne vždy tělu dá dostatečný odpočinek a péči, nebo jen pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak o své tělo lépe pečovat.

Poznávání těla na fyzio lekcích probíhá pomocí vlastního doteku, jemných forem protahování, fyzioterapeutických cviků inspirovaných metodou DNS nebo dechovými cvičeními.

Na jednotlivých lekcích je sice probírána vždy konkrétní technika nebo jejich kombinace, vždy se ale dle vašich odpovědí na to, jak se ten den cítíte a co zrovna dnes potřebujete přizpůsobí buď většině, nebo všem. 

Vypsané fyzioterapeutické techniky jsou před nebo v průběhu provádění vysvětleny, včetně jejich anatomicko-funkčního významu.

Tyto lekce vedou k poznání těla a jak s ním lépe pracovat a pomáhají tak prevenci zranění a podporují hojivé schopnosti těla.

běh leden-únor

Cena: 1925,- (7 lekcí), Termíny: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2.

BĚH BŘEZEN-DUBEN

Cena: 1925,- (7 lekcí), Termíny: 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4., 22.4., 29.4.

Minimální počet kurzistů pro otevření skupiny bude 4.