Movement Flow

Lektor: Bc. Áron Kasan

Místo a termín konání: Brno, Výstavní 17, pondělky nebo středy 17:00-18:25

Chcete naučit se lépe a dlouhodobě udržitelně hýbat? Díky lepší efektivitě pohybu získat větší lehkost a zároveň výkony? Nebo se jen rádi hýbete a objevujete nové možnosti těla? Pak je Movement Flow právě pro Vás! 

Kurz Movement Flow je zaměřený na kvalitu pohybu, vnímání a propojování těla jako celku. Jednotlivé lekce trvají 1,5 hodiny a sestávají ze 4 pilířů: komplexní pohybová rozcvička, koordinace, pohybové hry a improvizace. Všechny tyto pilíře se navzájem podporují, doplňují a tvoří kvalitní základ pro schopnost se hýbat s lehkostí.

V každé lekci budou obsaženy všechny pilíře, nebo alespoň většina. V rozcvičce pracuje se schopností jemně vnímat komplexní pohyby a v těchto pohybech je kromě dalšího důraz kladen na propojování těla. Při koordinacích dbáme na přenesení kvalit nabytých v rozcvičce do dynamičtějších a složitějších pohybů a jejich kombinací. Kromě jiného rozvíjí motorické učení, frustrační toleranci a stabilitu těla. Pohybové hry probíhají ve dvou či více lidech. Pracuje se vlastním tělem a tělem partnera a skvělým aspektem těchto her je jejich relativní chaotičnost (i když v bezpečném prostředí a korigovaná dle potřebné úrovně), respektive proměnlivost podnětů od partnera. Tyto hry nejsou tolik o vítězství, ale o hře samotné a aspekt chaotičnosti a proměnlivosti v nich dává otestovat kvality jako rychlost, hbitost, dynamická rovnováha, reaktivita, ale i citlivost a nadálé vnímání detailů a kvality. V improvizačních cvičeních pak zábavným, tvořivým a zkoumavým způsobem objevujeme svoje další pohybové možnosti.

Letní kurz právě probíhá, přihlásit se můžete na podzimní kurz září-říjen.

Cena: pondělní kurz (7 lekcí) 3150,-; termíny 4.9., 11.9.,18.9.,9.10.,16.10.,23.10.,30.10

středeční kurz (5 lekcí) 2250,-; termíny 6.9.,13.9.,20.9.,,18.10.,25.10

Minimální počet kurzistů pro otevření každé skupiny bude 4. Přihlašování možné pouze na celý kurz. s možností náhrady 2 absencí v kurzu jiného dne (pouze po předchozí domluvě s lektorem!).